xixi

xixi

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci.......
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci.......
KUK

KUK

Všetky záhady sveta som vedel vysvetliť, od temna prachu zeme po zenit. Z pút myšlienok a klamov som sa oslobodil. Záhadu smrti neviem rozuzliť! Avicenna

CERN LHC
Urýchľovač LHC bol vybudovaný priamo pri výskumných laboratórií CERN na okraji Ženevy vo Švajčiarsku. Tento kolos sa nachádza 50 až 175 metrov pod povrchom zeme. Tvorí ho 27 km dlhý tunel s priemerom takmer štyri metre, ktorý časťou svojho obvodu zasahuje na územie Francúzska. Celý komplex je za pomoci desiatok ton tekutého hélia ochladzovaný na približne mínus 271 ° C. V prstenci urýchľovača je udržiavané vákuum porovnateľné s vákuom vo vesmíre. Po obvode urýchľovače sú umiestnené jednotlivé testovacie komory (experimenty): ALICE, ATLAS, CMS, LHCb, TOTEM a LHCf. Projektu sa zúčastňuje okolo sedem tisíc fyzikov z celého sveta a jeho cena je odhadovaná na osem miliárd dolárov.
cern_profil_13_tasr.jpg
CERN vznikla 29. septembra 1954 dohodou dvanástich členských štátov. Dnes ich má CERN 20. Hlavnou funkciou CERN je prevádzka časticových urýchľovačov a ďalšej infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti fyziky vysokých energií
6.gif
6.gif
Známa je najmä tým, že vlastní Európske laboratórium pre časticovú fyziku/Európske laboratórium časticovej fyziky
Úlohou časticového urýchľovača je zaznamenávať a vizualizovať explózie častíc, ktoré sú dôsledkom zrážok. Na tento účel je urýchľovač vybavem niekoľkých detektory, ktoré pomôžu fyzikom zistiť identitu danej častice.
Najvýznamnejšia experiment obsahujúci 100 miliónov detektorov nesie označenie ATLAS. Rozmery Atlasu sú 46 x 25 x 25 m a váži 7 000 ton. Je to viacúčelový prístroj, ktorý má bádať v širokom odbore fyziky, čo obsahuje hľadanie Higgsovho bozónu, extra dimenzií a častíc, ktoré by mali tvoriť temnú hmotu vesmíru.

Ďalším experimentom je ALICE. Zariadenie je 26 m dlhé s priemerom 16 m a váhou 10 000 ton. Je umiestnené na území Francúzska, kam LHC zasahuje. V Alicu sa budú zrážať ióny olova, aby napodobnili podmienky tesne po Veľkom tresku v laboratórnych podmienkach. Zo získaných údajov budú fyzici usudzovať na podmienky v kvark-gluonova plazmy tesne po Veľkom tresku.

CMS je o niečo menšia ako ALICE (21x15x15 m) a váži 12 500 ton. Rovnako ako Alice je umiestnený na francúzskom území, ale jeho zameranie sa podobá Atlasu. Tiež CMS bude hľadať Higgsov bozón, dodatočné dimenzie a častice tvoriace temnú hmotu, ale inými metódami.

LHCb (LHC beauty). Beauty je meno jedného z kvarkov (základných "kameňov" jadrových častíc). Rozmery je LHCb podobný CMS, ale váhou je polovičná. Aj tento experiment je na francúzskom území a mal by nám pomôcť pochopiť, prečo je náš svet tvorený hmotou a nie antihmotou.

Ďalšie experiment LHCf má za úlohu simulovať kozmické žiarenie v laboratórnych podmienkach za pomoci častíc vytvorených vnútri LHC. Čo do počtu vedcov (22), je najmenším experimentom. Získanie vedomostí o správaní kozmického žiarenia resp. týchto kaskád častíc pomôže vedcom vypracovať veľké experimenty, ktoré pokryjú tisíce kilometrov.

Experiment TOTEM sa zameria na skúmanie javov, ktoré sa nevošli do škály úloh viacúčelových detektorov ATLAS a CMS. Bude merať veľkosti častíc a presne monitorovať luminozitu LHC.
Fyzici veria, že LHC môže zodpovedať veľa fundamentálnych otázok. K tým najhlavnejším patria nasledujúce:
Je v prírode skutočne realizovaný Higgsov mechanizmus? Urýchľovač bol projektovaný tak, aby buď preukázal alebo vylúčil existenciu Higgsovho bozónu, čím preverí samotnú platnosť štandardného modelu.[1][2][3]
Je v prírode realizovaná dodatočná teoreticky navrhnutá supersymetria? Ak áno, všetkým známym časticiam by boli priradení supersymetrický dvojníci,[4][5][6] čo by mohlo vysvetliť problém temnej hmoty.
Existuje viac dimenzií, tak ako ich navrhujú rôzne modely inšpirované teóriou strún?[7]
K ďalším otázkam, ktoré by mohli byť aspoň čiastočne zodpovedané, patria:
Je elektromagnetická, silná jadrová a slabá jadrová interakcia len prejavom jednej zjednotenej sily, tak ako ju predpovedá GUT (Grand Unification Theory)?
Prečo je gravitácia o toľko rádov slabšia v porovnaní s ostatnými fundamentálnymi interakciami?
Existujú ďalšie zdroje príchute kvarkov, okrem tých, ktoré už predpovedá štandardný model?
Prečo došlo k porušenie symetrie medzi hmotou a antihmotou?
Aká bola povaha kvark-gluónovej plazmy v rannom štádiu vývoja vesmíru?
Urýchľovač bol projektovaný tak, aby buď preukázal alebo vylúčil existenciu Higgsovho bozónu
CERN-aerial.jpg
cern.jpg
Higgsova častica-posledný neobjavený kus našej súčasnej teórie matteria. Ale celý príbeh je oveľa zaujímavejší. Toto poskytuje najväčší skok v schopnosti akéhokoľvek prístroja v histórii časticovej fyziky. Nevieme, čo to nájde, ale tieto objavy robíme a výsledky iste zmenia tvár časticovej fyziky a iných vied..............supr!!!.držme palčeky!!
O vedeckom centre CERN
Diskusie pod lampou sú skvelé .ak si odmyslíme vždy na začiatku politické komentáre- vydržte chvíľku:
Staženo z NASA. Černé díry.
srelkab.jpg
reklamy na stránke nedokážem ovplivniť....sorry!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one