xixi

xixi

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci.......
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci.......
KUK

KUK

Všetky záhady sveta som vedel vysvetliť, od temna prachu zeme po zenit. Z pút myšlienok a klamov som sa oslobodil. Záhadu smrti neviem rozuzliť! Avicenna

Proroctvá Indiánov kmeňa Hopi
Zánik troch svetov....
Indiáni kmeňa Hopi majú veľa mýtov a proroctiev, ktoré zaujímajú čoraz viac ľudí Západu. Najmä preto, že proroctvá Hopi (ktorí tvrdia, že túto civilizáciu môžu zachrániť len oni) sa zatiaľ všetky splnili. Niektorí Hopi chodia po celom svete (boli aj na Slovensku) a oboznamujú ľudí so svojimi proroctvami, aby každý národ dostal výstrahu včas. Dnes sa budeme zaoberať záhubou troch svetov a naším, štvrtým...
Iba teraz, keď odhaľujeme tajomstvo genetického kódu, dokážeme vystopovať symboliku skrytú v indiánskych mýtoch o stvorení.
Keďže priestor nám nedovoľuje podrobne sa im venovať, pripomeňme si iba, že podľa Indiánov Hopi stvorenie človeka prebiehalo v troch fázach. V prvej zalievalo svet purpurové svetlo, v druhej sa svetlo zmenilo na žlté a človek získal dych života. Hlinené postavy (ktoré vytvorila Žena-Pavúčica z hliny štyroch farieb -- žltej, červenej, bielej a čiernej) sa prebudili a pohli, ale stále mali vlhké čelá a mäkké miesta na vrchole hlavy (otvorenú korunnú čakru, umožňujúcu stály kontakt so Stvoriteľom).
V tretej fáze stvorenia sa na horizonte zjavilo Slnko, vysušilo vlhko na čelách ľudí a scelilo mäkké miesta na ich hlavách. ,,To je Slnko", povedala Žena-Pavúčica, ,,prvýkrát stretávate svojho Otca. Musíte si navždy zapamätať tri fázy svojho stvorenia. Tri obdobia rôzneho svetla -- tmavopurpurového, žltého a červeného -- znamenajú: tajomstvo, dych života a žiar lásky. Odhaľujú Boží plán pre vás, obsiahnutý v Piesni stvorenia." Keďže prví ľudia nemali dar reči, poprosila Žena-Pavúčica Sotugnanga, od ktorého dostala moc, aby ľuďom daroval reč. Stvoriteľ dal každému páru iný jazyk, rozlišujúc farbu pleti. Dal im múdrosť a schopnosť rozmnožovať sa. Povedal, že im daruje svet, aby ho obývali a boli na ňom šťastní. Žiadal iba jedno: aby si vždy vážili Stvoriteľa, Taiovu.
V tom čase ľudia chápali, že Zem je živá bytosť, rovnako ako oni. Bola im Matkou. Slnko bolo bohom ich vesmíru a zároveň tvárou, z ktorej na nich hľadel Taiova, ich Stvoriteľ.
Podobnosť mýtu Indiánov Hopi s inými opismi stvorenia je očividná. Tak ako indické Védy, aj mýty Indiánov Hopi zdôrazňujú úlohu zvuku (v kresťanstve Slova), vibrácií, energetických centier, existenciu energetických tiel fungujúcich na všetkých úrovniach, ako aj jednotu stvorenia.
Zánik Tokpely
Prví ľudia sa rozmnožovali, a hoci hovorili rôznymi jazykmi a mali rôznu farbu kože, cítili sa byť Jednotou a rozumeli si bez slov... Vraj sa vedeli dorozumieť aj s vtákmi a zvieratami. Nepoznali choroby. Postupne však zabudli na prosbu Ženy-Pavúčice, že si majú vážiť svojho Stvoriteľa. Čoraz častejšie používali vibračné centrá vo svojich telách na čisto pozemské ciele.
Potom sa medzi nimi objavil Lavihoya (pokušiteľ). Prišiel v podobe vtáka Mochniho a čím viac k nim hovoril, tým viac ich presviedčal o rozdieloch medzi ľuďmi a zvieratami, medzi nimi samými a ich chápaním Stvoriteľovho plánu. Zvieratá sa odtiahli od ľudí a ľudia od seba navzájom. Vtedy sa objavil Katoya v podobe hada s veľkou hlavou. Postupne ľudí vzďaľoval pôvodnej múdrosti. Stali sa podozrievavými a začali medzi sebou bojovať. Mochni hovoril a Katoya pokúšal. Ale medzi ľuďmi vždy zostalo zopár takých, ktorí žili podľa zákonov Stvorenia. K nim prišiel Sotugnang, tvorca Ženy-Pavúčice a povedal im, že Stvoriteľ sa rozhodol zničiť tento svet a stvoriť nový, aby ľudia mohli začať odznova. A poslal ich na určité miesto, kde žili s ľuďmi-mravcami pod zemou. Na rozkaz Taiovu Sotugnang zničil prvý svet ohňom -- otvoril sopky a oheň padol na zem, obklopil zemeguľu a nič neprežilo okrem ľudí vo vnútri Zeme. Tak zanikol prvý svet Tokpela.
Druhý svet -- Tokpa
Sotugnang začal tvoriť druhý svet celkom inak, aby ľuďom nič nepripomínalo predchádzajúce zlo. Keď ľudia vyšli z podzemia, rozpŕchli sa do celého sveta a rýchlo sa množili. Boli si však blízki, mohli sa navzájom vidieť a porozumieť si, vďaka korunnej čakre. Cítili Stvoriteľa, ale stratili schopnosť dorozumieť sa so zvieratami. Rozvíjali remeslá a výmenný obchod. To bol začiatok ťažkostí. Všetko, po čom túžili, sa im dostávalo, ale chceli viac. Zakrátko sa začali o veci hádať a bojovať o ne. Začali sa vojny. Ale naďalej zostalo medzi ľuďmi zopár takých, ktorí spievali Pieseň stvorenia. Zlí sa im vysmievali, takže po čase mohli spievať už len vo svojich srdciach.
Znova sa medzi ľuďmi objavil Sotugnang a oznámil, že Taiova a on sa rozhodli zničiť druhý svet, hneď ako zachránia tých, ktorí naďalej spievajú Pieseň Stvorenia vo svojich srdciach. Znovu vyzval ľudí-mravce, aby otvorili svoje podzemné sídla pre vybraných ľudí. Rozkázal dvojčatám Pokanghoyiovi a Palongawhoyiovi, aby opustili svoje miesta na severnom a južnom póle zemskej osi. Sotva to urobili, svet zbavený kontroly stratil rovnováhu a dvakrát sa obrátil (došlo k prepólovaniu). Hory spadli do mora, oceány a jazerá vystúpili z brehov a planéta zmrzla na kameň. To bol koniec druhého sveta.
Vznik tretieho sveta
Keď sa ľuďom-mravcom zásoby poživne stenčili, Sotugnang prikázal bratom dvojčatám, aby sa vrátili na svoje miesta na póloch. Planéta sa znova začala krútiť, ľady sa rozpustili, vzduch sa oteplil a ľudia vyšli z podzemia. Tentoraz však dostali výrazné poučenie -- dve veci si mali zapamätať navždy: po prvé, aby si vážili svojho Stvoriteľa a seba navzájom, a po druhé, aby spievali v harmónii s vrcholkami hôr. Ak nebude počuť ich piesne na chválu Stvoriteľa, pozná, že znova zišli zo správnej cesty.
Kaskara bola Atlantída?
V treťom svete sa ľudia rozmnožili veľmi rýchlo, vytvorili veľké mestá, krajiny, celú civilizáciu. To im však sťažovalo postup v súlade so Stvoriteľovým plánom. Pod vedením Klanu dúhy (oblúka) zakrátko začali zneužívať svoje tvorivé schopnosti. Skonštruovali lietajúce stroje, vojny boli čoraz krvavejšie.
Dnes už nežijúci Indián z kmeňa Hopi Biely Medveď rozprával v roku 1981 vedúcemu oddelenia konštrukcie kozmických lodí NASA J. Blumrichovi neobyčajný príbeh života Indiánov Hopi na Kaskare (tretí svet). Opísal ich vojnu s Atlanťanmi a príchod do Ameriky. Blumrich nahral rozprávanie Bieleho Medveďa na 13 kaziet. Na základe tohto rozprávania vydal knihu Kaskara a sedem svetov.

,,Ľudia Kaskary sa rýchlo zmocňovali krajín a kontinentov. Ale tých, ktorí kráčali správnou cestou, Stvoriteľ neopustil," rozprával Biely Medveď. Kačinovia, bytosti z planéty Toonaotakha, preniesli hodnostárov a kňazov tam, kde je dnes Tiahuanaco. Ostatní obyvatelia Kaskary, ktorí sa nezmestili do lietajúcich strojov, došli do Ameriky až po 4000 rokoch, lebo sa po ceste zastavovali na mnohých ostrovoch. Keď tam prišli, Tiahuanaco bolo už veľkým duchovným a civilizačným centrom ovplyvňujúcim obe Ameriky. Biely Medveď presne opísal tajnú školu, ktorú tam Kačinovia viedli.

Zvyšok sveta sa Sotugnang rozhodol znova zničiť -- vodou. Nariadil Žene-Pavúčici vystavať archu, aby sa na nej zachránili tí, v ktorých srdciach naďalej znela Pieseň stvorenia. Potom voda všetko pohltila. Po čase sa zachránení ľudia vybrali hľadať pevninu. Dlho nemohli nájsť miesto na pristátie. Konečne uvideli pevninu, vysoko sa týčiacu nad vodou.

Vtedy sa im zjavil Sotugnang a povedal im: ,,Na dne oceánu spočívajú všetky pyšné mestá, lietajúce stroje a poklady tohto sveta, znečistené zlom. Ak si však uchováte pamäť a význam svojho vylodenia sa, príde deň, keď sa ostrovy vynoria znova, aby podali svedectvo pravdy." To bol koniec tretieho sveta Kaskary.
,,Náš", štvrtý svet
Náš, štvrtý svet nie je taký krásny ako predchádzajúce a ťažšie sa v ňom žije. Hopi mu dali meno Tuwaquachi -- Kompletný svet. Má všetko, z čoho si ľudia môžu vybrať. Sotugnang ľuďom povedal: ,,To, čo si vyberiete, rozhodne o tom, či tentoraz splníte plán Stvorenia a či aj tento svet bude musieť byť zničený. Teraz sa rozíďte na rôzne strany Zeme, aby ste sa o ne starali pre Stvoriteľa. Každá skupina pôjde za svojou hviezdou, kým sa tá nezastaví. Tam sa usídlite..."
Potom zmizol a ľudia začuli čudné dunenie. Keď sa porozhliadli, zbadali krásneho muža: bol to Massau, opatrovateľ, strážca a vlastník tejto Zeme. Objasnil ľuďom ich úlohu... Skôr ako Massau odišiel, dal ľuďom štyri kamenné tabule.
Prvú, desaťcentimetrovú s odlomeným rohom, získal Klan ohňa, lebo Massau je jeho vodcom. Symboly na nej hovoria, že keď sa Klan ohňa usídli, príde čas, že ho premôže cudzí národ. Jeho členovia musia obrábať zem, poslúchať a neprotiviť sa. Majú čakať na človeka, ktorý ich oslobodí. Je to stratený biely brat Bahanna, ktorý sa vráti s chýbajúcim kúskom tabule a spolu s nimi vytvorí nové všeobecné bratstvo ľudí. Massau vystríhal aj Klan medveďa, že ak ich vodca niekedy prijme iné náboženstvo, bude musieť súhlasiť so sťatím hlavy. To jeho národ zachráni.
Ďalšie tri tabule dal duchovný sprievodca Klanu medveďa ostatným z klanu, ktorí mali byť vodcami vo štvrtom svete...
Štyri migrácie
Kým strážca Zeme Massau odišiel, objasnil im, že každý klan musí ,,migrovať" na štyri svetové strany. Až potom sa všetci sústredia na vyznačenom mieste, ktoré spoločne osídlia.
Príbeh migrácie je fascinujúci. Indiáni Hopi zanechali svoje stopy v podobe skalných kresieb po celej Amerike! Celý príbeh migrácie nemožno opísať, preto na tomto mieste spomenieme aspoň dve najzaujímavejšie udalosti, ku ktorým počas nej došlo.
Klan flauty vedený Kokopellem sa dostal až k polárnemu kruhu, kde na nahováranie Ženy-Pavúčice použil mágiu, aby rozpustil ľadovú horu -- zavreté zadné dvere do Ameriky.
Klan medveďa a iné smerovali na juh a po určitom čase na odporúčanie Kačinov založili tajomné červené mesto juhu -- Palatkwapi (zrejme ide o Casas Grandes v Chihuahua v Mexiku). Legenda hovorí, ako ľudia mesto opustili a zostali tam len Kačinovia, aby ho bránili. Upozornili ľudí, že po zániku mesta prestanú byť pre nich viditeľní, odídu na vysokú horu ako duchovia a budú čakať na ich výzvu. Vznikne však Klan Kačinov, ľudí, ktorí budú mať právo nosiť ich meno, masky a oblečenie počas náboženských sviatkov. Skutoční Kačinovia sú však bytosti z hviezd a vysoká hora, ku ktorej smerujú ich výzvy, je Francisco San Mountain.
Udržia svet v rovnováhe
Vodca Klanu dúhy (oblúka) mal dvoch synov. Po vylodení v Amerike mal mladší syn migrovať na tento kontinent a starší sa mal vydať na východ v smere vychádzajúceho Slnka, kde mal určitý čas zostať. Tam mal načúvať hlasu svojho mladšieho brata, ktorý bude volať o pomoc, keď ľudia odstúpia od Stvoriteľovho plánu a ich životná cesta sa bude uberať nesprávnym smerom. Ak sa starší brat včas nevráti, pod útlakom nového vládcu (bahanna -- bielych) pôvodné národy budú zmetené zo zemského povrchu. Starší brat je Hopi, a preto práve Indiáni Hopi musia čakať na neho v Oraibi (najstaršia obývaná dedina v USA), zachovajúc si svoje zvyky tak, aby ich poznal (aj spôsob česania vlasov s charakteristickými hrivami musí byť zachovaný). On zas na dôkaz toho, kto je, prinesie so sebou chýbajúci kus kamennej tabule. Preto iba Indiáni Hopi majú šancu udržať tento svet v rovnováhe, musia zostať očistení, ak má byť svet zachránený. Žiaden iný národ to neurobí. V rezervácii ako v mikrosvete sa odohrávajú udalosti a javy, k akým dochádza na celom svete. Podľa znamení predpovedaných v proroctvách starci poznajú, čo sa má stať, kedy treba ľudí vystríhať a kedy konať. Práve teraz to robia.
reklamy na stránke nedokážem ovplivniť....sorry!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one