xixi

xixi

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci.......
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci.......
KUK

KUK

Všetky záhady sveta som vedel vysvetliť, od temna prachu zeme po zenit. Z pút myšlienok a klamov som sa oslobodil. Záhadu smrti neviem rozuzliť! Avicenna

Láska nezomiera, tá smrt nepozná.Kor.8
Nebráňte sa žiaľu: Stratu milovaného musíte odsmútiť
Na jednom náhrobku na starovekom írskom cintoríne je nápis:
„Smrť zanecháva bolesť, ktorú nikto nevylieči, láska zanecháva spomienku, ktorú nikto nevymaže.“
Možno to najlepšie vystihuje obdobie žiaľu za stratou predovšetkým, ak ide o smrť dieťaťa.
jozinečko chybaš mi.jpg
Smrť dieťaťa je stelesnením nespravodlivosti, pretože narúša prirodzený poriadok života. Všetci čakáme, že deti prežijú svojich rodičov.
Stratou dieťaťa sa začína celoživotný proces trúchlenia. Nikde nie je stanovené, kedy sa má žiaľ skončiť, a každý ním prechádza rozlične dlhý čas a rozličným spôsobom. Je prirodzené, keď pri smrti dieťaťa pociťujeme hnev, zúfalstvo, vinu a smútok. Rodičov môže často trápiť pocit viny a zvyčajne si kladú otázky, či tomu nemohli nejako zabrániť. Trápia ich výčitky svedomia napriek tomu, že vo väčšine prípadov za smrť dieťaťa nenesú nijakú zodpovednosť.
Je ťažké utešiť rodiča, ktorý prišiel o dieťa. Nezáleží na tom, či jeho dieťa bolo ešte iba plodom alebo dospelým človekom – táto strata je vždy mučivá.
Ak sme stratili niekoho blízkeho, prichádza bolesť a smútok.
Každý z nás potrebuje svoj čas a svoj spôsob na spracovanie tejto novej a bolestivej situácie. Univerzálny návod neexistuje.
Nájdi si osobný rituál, ako sa rozlúčiš ....................
Pomocou kresby, listu, vypustením balónu do neba… Možno chceš jeho osobnú vec zakopať na osobitnom mieste. Alebo vytvoríš špeciálny spomienkový fotoalbum, pre spracovanie vzťahu so zosnulým, znova prežitie a spracovanie spoločných chvíľ. Zvoľ niečo, pri čom cítiš, že ti to pomôže. Môžeš mu denne písať mailíky...píš mu o všetko peknom čo ste zažili..o šťastí, že bol Tvojim, že si mala možnosť s ním byť, starať sa o neho, prežívať s ním lásku, bolesti, strach..... podakuj mu za lásku, ktorú Ti dal...........za bolesť, za každučkú sekundu............Vytvor rituál vedome a nechaj prísť aj bolesť. Maj ale celú dobu na vedomí, že ide o pustenie a rozlúčku......................
71.gif
Pri vyrovnávaní sa so stratou blízkeho je potrebné, aby ste zanechali smútok, a sústredili sa na lásku, ktorú ste k nemu cítili a stále cítite.
moj  synáčik.jpg
Pomôže vám to dostať sa z počiatočného šoku. Zotavenie z traumy však trvá oveľa dlhšie a proces uzdravenia si môže vyžadovať celé roky.
Počas tohto procesu je rozhodujúce, aby ste v sebe ďalej živili lásku k nemu. Smrťou sa totiž mení vzťah z fyzického na spirituálny. Nevyhnutné je pochopenie, že hoci sa fyzická existencia skončila, ďalej existuje ako duchovná bytosť.
Prečo?
Ak sa stále vynára myšlienka „Prečo?“ – zober si papier a napíš všetky dôvody, ktoré ti napadnú. Napíš všetky, aj keď nelogické, absurdné myšlienky, ktoré ti napadnú. Ich napísanie ti môže pomôcť oslobodiť sa od nich. Tieto papiere zahoď alebo spáľ.
Rozprávajte sa…
Duch človeka existuje pred vstupom do hmotného tela a žije ďalej, aj keď fyzické telo zomrie. Počas komunikácie medzi dimenziami duch zvyčajne začína premietaním svojho vzhľadu, ktorý mal pred odchodom z tohto sveta. Zmyslom tejto časti komunikácie je predstavenie jeho identity.
Duch vysiela médiu vlny frekvencie, pričom každá vlna poskytuje ďalšie dôkazy, ktoré vytvárajú čoraz podrobnejší obraz. Duch predstavuje svoju osobnosť, ukazuje, čo má rád a čo neznáša, a pripomína spoločné zážitky s ...... vo fyzickom svete.
Môžeš napísať, alebo si len uvedomiť, čo ti prinesie útechu. Či už konkrétne činy, ako čerstvé kvety na hrobe, ísť zapáliť sviečku, alebo predstava ďalšej cesty milovanej osoby, či už vo svetle, v Božom chráme. Alebo máš pocit potreby nosiť pri sebe osobný spomienkový predmet.
Vnímanie svojho tela, relaxácia, prijatie a uvoľnenie:
Pohodlne sa posaď, alebo si ľahni. Vnímaj a precíť tvoje telo od hlavy – kožu na hlave, čelo, oči, svaly okolo očí, nos, ústa a svaly okolo úst, jazyk, čelusť…
Krk, vpredu a vzadu, šiju, ramená
Paže, ruky, prsty na rukách
Trup hore, hrudník, brucho, chrbát, chrbticu
Nohy, kolená, prsty na nohách
Všetky myšlienky, ktoré prichádzajú a odchádzajú
Všetky pocity, ktoré prichádzajú a odchádzajú
Všetky pocity tela, ktoré prichádzajú a odchádzajú
A nechaj všetko tak odísť, ako to prišlo
Sleduj tvoje telo a zober, čo treba zobrať, uvoľňuj, čo uvoľniť treba…
Meditácia:
Rozlúčka s milovanou osobou, rozhovor, poprípade od-pustenie – stretni sa na tvojom silovom mieste, alebo na mieste, ktoré je v tomto momente správne v tvojej vizualizácii s osobou, s ktorou sa chceš rozlúčiť
Symbolické zobrazenie smútku v meditácii, intuitívna práca s ním – v meditácii, vizualizácii si nechaj ukázať symbol tvojho smútku a intuitívne s ním pracuj. Môžeš si tento symbol aj predtým premyslieť a s ním pracovať.
Očistný kúpeľ – v jazere, rieke, mori. Prechádzaš z brehu do vody, prichádzaš do kontaktu s vodou, vchádzaš do nej a nechávaš sa ňou niesť. So silnými ťahmi si zaplávaj, ponor sa, alebo sa nechaj niesť a nechaj vodu, nech z teba zmyje všetky starosti. Priplávaj k brehu, poutieraj sa uterákom v tvojej obľúbenej farbe, obleč si príjemné oblečenie a v kľude sa dostaň do prítomnosti.
Modlitba
moj jozinko.jpg
Predbehol si ma do neba
a mne ostalo ticho v duši.
Prázdna je náruč bez teba,
keď tvoju tváričku len tuším.
Staraj sa mi tam, Bože, oňho prosím,
nech mu nie je zima
a nech nie je sám.
Buď mamou miesto mňa kým prídem
... za ním do neba....
Prijatie emócie:
Polož ruku na miesto, kde najviac cítiš bolesť smútku. Zavri oči, vyslov pre seba: „Teraz viem, aké je cítiť bolesť zo straty.“ Pozoruj tento pocit, pozoruj jeho energiu. Možno sa rozplynie, stratí, zmení, alebo premiestni na iné miesto v tele. Ak sa premiestni, polož si tam ruku, pocit pomenuj a použi vyššie uvedenú vetu. Týmto procesom pokračuj tak dlho, až nedosiahneš kľud, alebo máš pocit, že nateraz treba prestať a vrátiš sa, keď to najbližšie pôjde.
Vizualizácia liečenia:
Polož si dlane na tú časť tela, kde pociťuješ smútok najintenzívnejšie. Niekoľkokrát sa do tejto časti tela nadýchni, čím umožníš všetkým emóciám vyjsť jednoducho na povrch.

Uvoľni dlane.

Povedz: „Vnútorná liečivá inteligencia, pomôž mi, prosím ťa, pomocou oranžovo-červeného očisťujúceho plameňa vyliečiť všetok smútok, žiaľ a stratu. Pomôž mi zbaviť sa všetkého obviňovania, sebaľútosti, zmätku a nešťastia, ktoré v sebe nosím. Odstráň, prosím, intenzívnu dlhotrvajúcu bolesť, túžbu a depresiu. Dovoľ mi pochopiť požehnanie skryté v mojom smútku a žiali a získať múdrosť a silu. Ďakujem.“

Opakuj slovo „Vyčistiť“ niekoľkokrát, až kým nepocítiš úľavu.

Sleduj, ako oranžovo-červené lúče svetla pohybujú tvojím telom, mysľou, emóciami a energetickým poľom a začínajú čistiť a odstraňovať všetky negatívne myšlienky, slová, pocity, spomienky a podoby smútku, žiaľu, obviňovania a sebaľútosti.
Prinavrátenie, vyrovnanie energie, rozlúčka (vizualizácia):
Postav si osoby, s ktorými sa chceš rozlúčiť pred seba (vizualizácia, alebo ich obraz ak si ich namaľovala alebo iné čo ti ich pripomína) a postupne im vráť energiu, ktorú ste si vymenili (smútok, úzkosť z osamotenia, zodpovednosť ktorá ti nepatrí …) – stačí obyčajná rekapitulácia. Zároveň si voči nim v duchu alebo nahlas opakuj nasledovné vety (univerzálne):“Vážim a ctím si tvoj osud. Všetko, čo som od teba prevzala, čo mi nepatrí ti vraciam. Prepúšťam ťa zo svojho života.”
Opakuj a rekapituluj to dovtedy, kým nebudeš cítiť energetické vyrovnanie. Môžeš si k tomu doplniť aj iné vety, ktoré ťa povzbudia ako napr.: “Uvidíme sa znova keď uplynie môj čas na Zemi”a pod., ale tie tri základné sú dôležité, pretože každá z nich má svoju funkciu pri prepúšťaní. Najprv to môže ísť ťažko, alebo so slzami, treba len vytrvať.
Kvôli úplnosti – na oddelenie a ukončenie väzby sa pre prípad, že by tá posledná z troch viet nestačila, použije dodatočná veta:“Ja som živá, ty nie”.
Opakuje sa a rekapituluje sa do energetického vyrovnania (to prakticky každá z nich). V prípade, že sme dotyčného kritizovali, alebo sme mali naňho zlosť, t.j. sme si v podstate vymenili role (ak to bola naša matka napr. tak sme sa my stali jej matkou … sa použije veta“Ja som malá, ty si veľký”.Touto vetou sa navzájom vrátime späť do korektného vzťahu, aký by sme ho mali mať. Môže sa pre lepší účinok robiť v pokľaku alebo s úklonom voči prepúšťanému.

Ak máme veci, ktoré sme voči sebe navzájom nevypovedali, môžeme ich tomu druhému počas rekapitulácie povedať a predstavíme si aj odpoveď, ktorú by sme dostali. Malo by to byť také záverečné vyrozumenie… V tomto mám jednu poznámku – ľudia si zvyknú predstavovať, čo všetko by s dotyčným mohli zažiť a pod., keby sa nestalo to alebo ono. Sú to také bubliny falošnej nádeje. Pravdou je, že všetci, ktorí zomreli zomrieť aj chceli, možno ešte s výnimkou malých detí, ktoré zomreli pri nehode (tie sa ale môžu inkarnovať znova v blízkom čase). Vlastná skúsenosť a skúsenosť iných z množstva konštelácii a prepúšťaní v rôznych rodoch …
Poslednou vecou je energetické doladenie, korekcia. Ak sa uvoľní väčšie množstvo energie, nastáva v organizme zmena a aby jej priechod a následné zastabilizovanie v novom bode spojenia prebehlo v pohode je vhodné (vlastne vždy, nie len v prípade prepúšťania) použiť vetu “Všetko, čo som od teba prevzal, čo mi nepatrí ti vraciam”, ktorá rieši pointu, že sme uprednostnili druhého pred samým sebou.
moje milované dietatko.jpg
reklamy na stránke nedokážem ovplivniť....sorry!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one