xixi

xixi

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci.......
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci.......
KUK

KUK

Všetky záhady sveta som vedel vysvetliť, od temna prachu zeme po zenit. Z pút myšlienok a klamov som sa oslobodil. Záhadu smrti neviem rozuzliť! Avicenna

Ako dlho trvá obdobie medzi inkarnáciami
K nečakane ďalekosiahlym dôsledkom dôjdeme, keď začneme uvažovať o vzťahu medzi veľkosťou populácie na zemi a intervalom medzi vteleniami číselne. Ak existuje reinkarnácia, tak ako dlho trvá, než sa človek opäť narodí? Niektoré náboženské smery, ako džainovia, šivaistická sekta brahma kumaris alebo islamská sekta drúzov veria v tzv. transmigráciu, čiže bezprostredný prechod duše do nového tela v okamihu smrti. Transmigračná teória je však v spojitosti s individuálnou ľudskou dušou len veľmi ťažko mysliteľná. Znamená totiž, že ľudská populácia na zemi by musela byť konštantná; lebo všetky ľudské duše sú podľa toho vlastne stále na zemi. Inak potom musíme pripustiť, že ľudská duša nie je nič individuálne, nedeliteľné; alebo že existuje prevtelovanie do zvierat. Tak napríklad hovorí Swamí Vivekánanda na adresu hinduizmu: "V priebehu času sa zvieratá stávajú ľuďmi. Je to významný fakt, že úmerne tomu, ako sa ľudská populácia zvyšuje, zvieracia populácia sa znižuje. Zvieracie duše sa stávajú ľuďmi. Toľko príslušníkov zvieracích druhov sa už stalo ľuďmi. Kam inde by sa inak podeli?"
K nečakane ďalekosiahlym dôsledkom dôjdeme, keď začneme uvažovať o vzťahu medzi veľkosťou populácie na zemi a intervalom medzi vteleniami číselne. Ak existuje reinkarnácia, tak ako dlho trvá, než sa človek opäť narodí? Niektoré náboženské smery, ako džainovia, šivaistická sekta brahma kumaris alebo islamská sekta drúzov veria v tzv. transmigráciu, čiže bezprostredný prechod duše do nového tela v okamihu smrti. Transmigračná teória je však v spojitosti s individuálnou ľudskou dušou len veľmi ťažko mysliteľná. Znamená totiž, že ľudská populácia na zemi by musela byť konštantná; lebo všetky ľudské duše sú podľa toho vlastne stále na zemi. Inak potom musíme pripustiť, že ľudská duša nie je nič individuálne, nedeliteľné; alebo že existuje prevtelovanie do zvierat. Tak napríklad hovorí Swamí Vivekánanda na adresu hinduizmu: "V priebehu času sa zvieratá stávajú ľuďmi. Je to významný fakt, že úmerne tomu, ako sa ľudská populácia zvyšuje, zvieracia populácia sa znižuje. Zvieracie duše sa stávajú ľuďmi. Toľko príslušníkov zvieracích druhov sa už stalo ľuďmi. Kam inde by sa inak podeli?"

K tomu treba azda už len doplniť, že prechodný úbytok ľudskej populácie na zemi, ako napr. v období čiernej smrti v r. 1345-51, kedy vymrela sedmina ľudstva, znamená zrejme všeobecný úpadok morálky, kedy sa ľudia oddávajú vášňam a "prepadajú" naspäť do zvieracích tiel. Je však pozoruhodné, že v desaťročiach po čiernej smrti sa extrémne zvýšila plodnosť a počet narodených dvojčiat, a žiadne z vtedy narodených detí nemalo plný počet zubov. Ako keby bol v duchovnom svete odrazu nával duší, ktoré sa chceli za každú cenu čím skôr vteliť. Je ťažké si predstaviť, že by sa bilióny a trilióny zvieracích "duší", ktoré žijú v telách všemožného hmyzu a morského planktónu, raz stali ľuďmi. Taký počet ľudí by zem neuniesla.
V transmigračnom zmysle chápe reinkarnáciu aj Swamí Prabhupáda. Napríklad verš 2:13 Bhagavadgíty prekladá takto: "Tak ako vtelená duša prechádza v tomto tele detstvom, mladosťou a starobou, prechádza tiež duša v okamihu smrti do iného tela." Pritom slová "v okamihu smrti" sú tam vložené celkom subjektívne, lebo v originále stojí len "Dehino 'smin yathá dehe kaumáram yauvanam džará tahthá dehántara práptir" čiže "Tak, ako vtelená duša prechádza jedna a tá istá detstvom, mladosťou a starobou, tak dokáže aj vymeniť staré telo za nové". Prabhupáda však chápe prevtelovanie tak, že človek môže prejsť v okamihu smrti aj do tela "polobohov" vo vyšších hmotných úrovniach existencie. Takže reinkarnácia na zemi je pre Prabupádu len špeciálnym prípadom transmigrácie ľudskej duše po planétach slnečnej sústavy.
Abd-ru-shin vysvetlil prudký nárast ľudskej populácie na zemi v posledných desaťročiach okrem iného tým, že vo vesmíre existuje sedem tzv. svetových častí, kde žijú ľudskí duchovia. Dve z nich (Pergamos a Sardés) už podľahli rozkladu hmoty - a ľudskí duchovia, ktorí tam žili, sú teraz - v čase súdu - vtelení tu na zemi. Nárast populácie sa teda vysvetľuje prílivom z iných oblastí kozmu.
Osobitným spôsobom chápali transmigráciu Immanuel Kant a René Guénon. Podľa Guénona existuje vo vesmíre nekonečný počet svetov, ktorými živá bytosť prechádza, avšak nikdy nie jedným a tým istým dvakrát. Opakovanie je podľa neho zbytočné. Ak však predpokladáme, že existuje istý počet duší, ktoré sú karmicky zviazané s evolúciou Zeme, a nemôžu len tak poletovať z hviezdy na hviezdu, musíme prevtelovanie duší vysvetliť v rámci našej planéty, resp. našej slnečnej sústavy.
Podľa Prentica Mulforda "Čím hrubší je duch, tým dlhšie sú medziobdobia, v ktorých prijíma znovuvtelením nové fyzické telo. Akonáhle sa duch stáva bystrejším a nadobúda silu, skracujú sa tieto medziobdobia a namiesto storočí trvajú len niekoľko rokov." Podľa Šrí Činmoja je to presne naopak: predčasne zomrelí sa môžu výnimočne vteliť rovno z vitálnej sféry už po niekoľkých mesiacoch; priemerné duše sa zdržia v duchovnom svete 6-7, najviac 20 rokov; a len tí najzrelejší duchovia, duchovní majstri, sa reinkarnujú až po sto alebo dvesto rokoch.
Subjekty, ktoré hypnotizoval Whitton, uvádzali najkratší inkarnačný medzičas 10 mesiacov a najdlhší 800 rokov; priemerný interval medzi inkarnáciami 40 rokov. V časoch starého Grécka sa odhaduje, že žilo na zemi len okolo 200 mil. ľudí. Interval medzi inkarnáciami musel byť teda zhruba 25x dlhší. To sa prekvapivo zhoduje s výrokmi tehdajších orfikov, podľa ktorých sa duša opäť vracia na zem po 1000 rokoch. Ešte skôr, v časoch starého Egypta, žilo na zemi (podľa dnešných odhadov) len okolo 70 mil. ľudí. To opäť súhlasí s údajom, ktorý uvádza Herodotos, že duša starého Egypťana sa do ľudského tela vracia až po 3000 rokoch.
Pritom všetkom si však musíme byť vedomí, že staré národy ako aj novodobí hypnoterapeuti hovoria vlastne len o prelievaní kolektívneho duševna, nie o prevtelovaní duchovných individualít. V skutočnosti, ľudský život na zemi môže byť ešte oveľa vzácnejší. Rudolf Steiner hovorí, že interval vtelovania je celkom individuálny.V zásade sa však človek rodí v každom kultúrnom období svetových dejín aspoň raz ako muž a raz ako žena, aby sa naučil čo je v tomto období nové.Dávnoveký lovecko-zberačský spôsob života však uživil na zemi oveľa menší počet ľudí, ako dnes. Čo sa teda dá nakoniec povedať je len toľko, že smerom do minulosti sa intervaly medzi inkarnáciami ako aj tempo kultúrneho pokroku museli exponenciálne predlžovať. To dobre zodpovedá aj poznatkom archeológie: čím ďalej do minulosti, tým dlhšie obdobia boli potrebné na to, aby sa udial nejaký kultúrny pokrok. Napríklad staršia doba kamenná sa delí na tri obdobia: starší paleolit, kedy sa používali jednoduché pästné kliny, zabral okolo 650.000 rokov; stredný paleolit, kedy sa používali už štiepané čepele upevnené v drevených rukovätiach, už len 165.000 rokov; a mladší paleolit, s pokročilou inováciou nástrojov 26.000 rokov. Doba medená potom trvala už len 4.000 rokov, než sa prešlo na výrobu železa.

V každom prípade je predstava, že sa človek môže po smrti hneď len tak ľahko vteliť, ilúziou. Ľudský život je vzácnejší, ako si myslíme

Zdroj: www.sophia.sk
reklamy na stránke nedokážem ovplivniť....sorry!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one