xixi

xixi

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci.......
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci.......
KUK

KUK

Všetky záhady sveta som vedel vysvetliť, od temna prachu zeme po zenit. Z pút myšlienok a klamov som sa oslobodil. Záhadu smrti neviem rozuzliť! Avicenna

text (12).gif
tvrdí, že každý čin vykonaný, bez ohľadu na to, ako bezvýznamne bol vykonaný, sa vždy nakoniec vráti do života s rovnakým dopadom.
poloha 69

poloha 69

Karma zodpovedá tretiemu Newtonovu zákonu, zákonu akcie a reakcie. Svojim myslením, rečou alebo konaním prebúdzame silu, ktorá bude primerane reagovať.
Myslíte si, že čokoľvek vo svete vykonáte či už zlé, alebo dobré, nemá vo svete odozvu? Alebo si myslíte, že keď žobrákovi hodíte par centov vráti sa vám to dvojnásobne. Karma, sanskrit, karman, v pali, karmma, krijá . . . . . . .Toto všetko vyjadruje slovo karma, staré niekoľko tisíc rokov a opradené čarovnou tajomnosťou.
Každý človek má karmu, či o tom vie, alebo nie. Na to, ako sa karma prejaví v živote každého z nás, máme priamy vplyv. Dokonca v každom jednom momente svojím vnútorným stavom ovplyvňujeme to, ako sa karma naplní, čo znamená, že my sami rozhodujeme o tom, či budeme zdraví alebo chorí, či nás vyhodia zo zamestnania alebo iba priateľsky upozornia na chybu...
karma srelkaa.jpg
Karma je zákon príčiny a následku.
Keď hodím kameň do jazera, ktoré je kľudne, celé jazero sa rozhýbe. Karma je príčina, po ktorej nasleduje ďalší život teda následok.
Ak to, čo chceme, je šťastie, mier, láska a priateľstvo, musíme byť šťastní, mierumilovní, milujúci a priateľskí.

Nech urobíme čokoľvek vo Vesmíre, všetko sa k nám vráti.
Karma je zákon tvorenia.
Život nám nebol daný len tak. Vyžaduje našu účasť.

Sme spojení s Vesmírom vnútorne i zvonku.

To, čo nás obklopuje, je kľúčom k nášmu vnútornému stavu.

Buďte sami sebou a obklopte sa tým, čo si prajete vo svojom živote mať.
Karma je zákon zmierenia.
Keď niečo odmietate prijať, nemôžete to zmeniť.

Ak sa nám to, čo vidíme, nepáči, nepociťuje naša myseľ jednotu s Vesmírom.
Karma je zákon rastu.
karma srelkaa.jpg
Duchovne rast je nevyhnutné. Sme to my, kto sa musí zmeniť, nie iní ľudia, miesta alebo veci okolo nás.

Keď začneme inak chápať kto a čo sme, bude náš život túto zmenu nasledovať a tiež sa zmení.
Karma je zákon zodpovednosti.
Zakaždým, keď v živote niečo nie je, ako má byť, nie je niečo ako má byť v nás.

Sme zrkadlom toho, čo nás obklopuje, a to, čo nás obklopuje, je naším zrkadlom.

Nesieme zodpovednosť za všetko, čo sa v našom živote deje.
Karma je zákon prepojenia.
Aj keď nám to, čo robíme, nepripadá podstatné, je to veľmi dôležité, lebo vo Vesmíre je všetko navzájom prepojené.

Každý krok vedie ku kroku nasledujúcemu, a tak ďalej, a tak ďalej ...

Niekto musí položiť počiatok, aby bolo vykonané celé dielo.

Prvý krok má rovnaký význam ako všetky ostatné. Všetky boli nevyhnutné na dokončenie úlohy.

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú vzájomne prepojené ..
Karma je zákon sústredenia.
Nemôžete myslieť na dve veci súčasne.

Ak svoje vnímanie sústredíme na duchovné hodnoty, nemôžeme mať v mysli hnev alebo chtivosť.
karma srelkaa.jpg
Karma je zákon tu a teraz.
Obzeraním na minulosť či obavami z budúcnosti bránime svoje plné prítomnosti tu a teraz.

Staré myšlienky, staré vzory správania a staré sny nás strhávajú od čohokoľvek nového.
Karma je zákon zmeny.
História sa opakuje, kým si z nej nevezmeme ponaučenie, ktoré našu cestu zmení.
Karma je zákon trpezlivosti a odmeny.
Každá odmena vyžaduje neustálu prácu.

Skutočná radosť prichádza, ak je nám jasné, čo máme robiť a odmena príde, až bude čas.

Zdroj : steven Aitchison
Karma alebo osud je výsledok predošlých vtelení. Karma je zákon, ktorý všetko uvádza do rovnováhy.
karma.jpg
Karma nám totiž ukazuje, že nič na svete sa nedeje náhodou a že ani my sa v žiadnej situácii neocitáme len tak bez dôvodu. Všetka energia, ktorú pôsobíme na ľudí vo svojom okolí, vraj priľne aj na nás samých a rovnakú energiu potom tiež privolávame. Teda niečo na spôsob toho, že ako sa k nášmu okoliu správame, tak sa ono bude správať k nám.
Na jednej úrovni, karma slúži na dobré vysvetlenie, prečo sa dobré veci dejú zlým ľudom a zlé veci sa stávajú dobrým ľuďom. Nespravodlivosť vo svete, zdanlivo náhodné rozdelenie dobra a zla, sú len zdanlivé. V skutočnosti, každý dostane to, čo on alebo ona si zaslúži.

Mnohé dôsledky činov sa vracajú často až v čase, keď človek dozrie a je schopný znášať účinky toho, čo zasial vedome, aby mu to bolo v prospech, a naučil sa, čo je správne a čo nie.

Podľa Védskeho učenia , z ktorého tento princíp vychádza, sú hmotné živé bytosti zapletené do siete svojich predošlých činov, čo ich núti neustále sa inkarnovať do hmotného sveta a podliehať týmto zákonom.
Podľa učení niektorých duchovných majstrov karma neexistuje. Ak si uvedomíme, že účinky karmy priamo ovplyvňujeme, musíme im dať za pravdu, lebo vlastne karma, ak budeme vedome konať v harmónii so Zákonmi stvorenia, nebude mať na nás negatívny dopad, aj keby bola hociako ťažká
Život človeka je podobný hospodárovi, ktorý rozhadzujúc okolo seba sadí do zeme semená a neskôr zbiera úrodu, ktorá z nich vyrastie. Tak niekto kráča rozkvitnutou záhradou a iný sa prediera tŕním a bodľačím; každý podľa toho, čo sadil. Tou zemou je hmotný svet, semenami myšlienky, slová a skutky, a úrodou naša životná situácia a to, čo každodenne od života dostávame. Niektoré semená prinášajú plody okamžite, iné dozrievajú dlho. Je jedno, či sadíme tie semená priamo my, alebo navedieme iných na to či ono a oni potom zasadia niečo do nášho života; lebo nepriamo sme si to čo máme aj tak spôsobili my sami.
Karma je niečo živé, čo sme vytvorili, a budeme ju musieť prežiť, či už je dobrá alebo zlá. Ale to, ako sa karma prejaví, máme plne vo svojich rukách, lebo karma na nás má iba také účinky, aké jej umožníme svojím momentálnym vyžarovaním. V praktickej rovine to znamená, že karma bude taká, ako práve zmýšľame, konáme a hovoríme - či niekomu závidíme a vyžarujeme temne, alebo mu prajeme a vyžarujeme svetle...
De ja vu?
Zažili ste už tento pocit ?
Ocitli ste sa na mieste, kde máte pocit, že to tam poznáte? Stretnete človeka ktorého vidite prvý krát a predsa si s ním rozumiete ako by ste ho poznali už pár rokou? Alebo prežívate situaciu ktorá sa vám už stala aspoň tak to vnútorne vnímate. Skutočné deja vu sa spája s niečim s minulého života čo musíme v tomto živote vyriešiť.
Z minulého života si prenášame aj rozne fóbie ktoré odzrkadľujú zvyčajne nášu predchádzajúcu smrť. Ak sa dnes bojíte vody boli ste utopený,ak máte strach s ohňa je to následok požiaru pri ktorom sa vytvoril tento pocit, ak máte problém v tesných či malých priestoroch je to zavretie, uveznenie alebo nedostatok vzduch , ktorý ste v minulom živote mali,strach s tmy,výšok,davu ľudí atď...
Naše hmotné túžby spolu s karmou nám na konci nášho života vytvoria pomocou hmotnej prírody ďalšie telo, presne podľa stavu súčasnej karmy, ktorú sme nadobudli doteraz. Ttelo do ktorého sa naša duša po smrti prirodzene presunie, bude mať len také funkcie, aké prináležia typu danej individuálnej karmy. Toto telo sa stane jej ďalším sprievodcom a z tejto schránky si individuálna duša vytvára svoju ďalšiu karmu podľa vlastných činov.
Nič nám nie je predurčené, čo by sme si nezaslúžili, alebo o čo by sme sa sami nepričinili v minulosti. Je to v skutočnosti totalitný princíp, ktorým sa riadi celá hmotná príroda.
“Zasaď myšlienku a zožneš čin, zasaď čin a zožneš zvyk, zasaď zvyk a zožneš charakter, zasaď charakter a zožneš osud.” ( indické príslovie )
Védy – delia karmu na tieto tri druhy podľa dozrievania činov :
Sanchita-karma je celková nahromadená karma. Vo väčšine prípadov je nemožné vyčerpať si ju počas jedného života. Z tejto “zásoby”, ktorá obsahuje všetky naše minulé reakcie, isté reakcie dozrievajú, a keď dozrejú, stáva sa z nich prarabdha-karma.
Prarabdha-karma je karma, ktorá si už nesie svoje dozreté ovocie. Uskutočňuje sa zväčša ako konkrétny problém, ktorý sa objaví v našom živote.
Kriyamana-karma je druh karmy, ktorý vytvárame počas tohto života. Celá kriyamana-karma plynie do sanchita-karmy a postupne formuje našu budúcnosť.
karma srelkaa.jpg
Príčinou hmotných problémov je vikarma, ktorú v dnešnej dobe vykonáva obrovské množstvo ľudí na celej planéte a ktorá je hrozbou pre celé ľudstvo, lebo ho postihuje v podobe kolektívnej karmy. Tá sa prejavuje ako vojny, epidémie, prírodné pohromy, atď.
Nezabúdajte, svoj vlastný osud máte vo svojich rukách a vaša karma sa odvíja podľa toho, akými myšlienkami sa zaoberáte práve teraz – lebo všetko, čo sa deje, deje sa vždy iba vo večnej prítomnosti.
Uvoľnenie stresu.....poučenie
Psychológ prechádzal po miestnosti, zatiaľ čo publiku prednášal o zvládaní stresu. Keď pozdvihol pohár s vodou, každý z prítomných očakával, že sa spýta "Je pohár z polovice prázdna alebo z polovice plný?" Namiesto toho sa však pousmial a spýtal sa ľudí, koľko si myslia, že pohár váži. Odhadov bolo veľa. On však povedala: "Na skutočnej hmotnosti nezáleží. Záleží na tom, ako dlho pohár držím.
Pokiaľ ho držím minútu, nie je to žiadny problém. Keď ho budem držať hodinu, bude ma bolieť ruka. Keby som ho držal celý deň, moja ruka by sa cítila paralyzovaná.

Pohár je stále rovnako ťažký, ale čím dlhšie ho držím, tým ťažší sa zdá

pohár karma srelkaa.jpg
Potom pokračoval. "Stres a starosti sú rovnaké ako tento pohár. Myslite na ne chvíľu a nič sa nestane. Myslite na ne o niečo dlhšie a začnú vás zraňovať. A ak budete sa nimi zaoberať celý deň, budete sa cítiť paralyzovaní - neschopní čokoľvek urobiť. "
Je dôležité nezabúdať svoje stresy uvoľňovať. Každý večer odhoďte všetky svoje bremená. Neťahajte ich so sebou. Nezabudnite svoj pohár zase odložiť.
Zákon karmy stanoví, že každý čin, každé konanie má svoje príčiny a následky, že akcia spôsobí reakciu, pred ktorými niet úniku. Karma je príčinou osudu každého z nás, je prírodným zákonom odplaty za naše skutky i myšlienky.
Nepriazeň osudu v našom súčasnom živote je následkom našich činov v životoch minulých. Podľa zákona karmy ani samovražda nie je voľbou: karme sa nemôžeme vyhnúť, jej naplnenie nemôžeme odložiť. A keď sa o to pokúsime, bude jej dopad ešte tvrdší. vo vedach je pisane , ak spachas samovrazdu, ty sa zbavis iba svojho hmotneho tela, ale dusa zostava, budes vnimat vsetko ibaze nebudes mat telo a dožiješ si tolko kolko mas.Naše konanie v súčasnom živote predurčuje náš údel v životoch budúcich. Naše vedomie je nositeľom karmickej pamäti, v ktorej sú zaznamenané mnohé vtelenia átmanu (duše, pravého ja). A neexistuje karma bez túžby – do kolobehu nekončiaceho reťazcu reinkarnácii (opätovných vtelení) sa rodíme, pretože tiahneme k činom, ku konaniu, pretože chceme žiť normále životy v tomto svete.
Cieľom človeka je oslobodiť sa od utrpenia – nirvána. Nirvána sa nedá slovami presne vystihnúť. Tí, ktorí dosiahli nirvánu v tomto živote, zničili v sebe zákon karmy a už sa viac nenarodia. Na konci dosiahnu zrušenie, zaniknutie. Podľa poučenia vstupuje duša (átman) do tiel či telesných schránok „tak, ako človek odhadzuje schátrané šaty a oblieka si nové“, len pokiaľ túži po živote a skutkoch. Bolo by možné vymaniť sa z pôsobnosti karmy, a tak dosiahnuť mókši, oslobodenie od reinkarnácie, jedine úplným zrieknutím sa činov a vonkajších klamov sveta. Védy Védy sú zbierkami hymnov a rituálnych predpovedí, ktoré boli recitované pri obetiach bohom.
reklamy na stránke nedokážem ovplivniť....sorry!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one